Standard Post with Image

خوارزمية Interpolation Search

المعطى مصفوف مرتبة من العناصر والمطلوب ايجاد عنصرمعين وليكون x فى المصفوفة  []arr   باستخدام Interpolation Search خوارزمية وهى نسخة محسنة من خوارزمية البحث الثنائى binary search  حيث ان خوارزمية البحث الثنائى تذهب دائمًا للعنصر الاوسط فى المصفوفة لتقارن العنصر المراد ايجاده به اما فى حالة Interpolation search فان موقع العنصر فى المصفوف …